In English Suomeksi På Svenska

OM 


HLP är en oberoende M&A och corporate finance rådgivare grundat år 2001. Vi erbjuder rådgivningstjänster inom förvärv, avyttringar, fusioner, finansiering samt strategisk rådgivning och andra uppdrag enligt våra kunders önskemål, som värdering. Vår breda kundkrets består av entreprenörer, private equity företag, noterade och onoterade företag, institutionella investerare samt statsägda företag. Vår verksamhets grundpelare är långvariga kundrelationer och högklassig service, vilket grundar sig i våra nyckelpersoners erfarenhet inom investeringsbanker i Finland och utomlands.

Mer om våra tjänster

 REFERENSER


HLP har genomfört över 200 uppdrag med ungefär 100 kunder sammanfattande förvärv, avyttringar, fusioner, finansieringsarrangemang, samt andra rådgivning.

Nedan exempel på HLP:s kunder:

Mer om referenser

 TEAM


Vårt team består av över tio experter från finansbranschen med tiotals år av erfarenhet från internationella företagsarrangemang, finansieringsarrangemang, riskkapitalinvestering samt från publika kapitalmarknaden bade i Finland och utomlands. Vårt team har fått utmärkelser från kunder om vår omfattande expertis, effektiva projektledning och speciellt vårt rätlinjiga tillvägagångssätt och trovärdiga bedömningar.

Mer om team


HLP Corporate Finance Oy | Aleksanterinkatu 44 FIN-00100 Helsinki | Telefon +358 9 6877 760 | Fax +358 9 6877 768 | e-post efternamn@hlpartners.com